اسلام دینی زیبا و زندگی بخش
اسلام دینی جهانی ، پیامبر رحمتی برای جهانیان ... لطفا با تنگ نظری و ناآگاهی ، دایره اش را محدود نكنیم..
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


هلـــه نومیـــد نباشی کـــه تـــو را یـــار بــراند

گـــرت امروز بـــراند نــه کـــه فـــردات بخواند

در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کـــن آن جا

ز پس صبر تـــو را او به ســـر صـــدر نشاند

و اگــر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرهــا

ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند.

دوستان اسلام ما زیباست ، زیباییهایش را ببینیم ، نازیبائیها را حاصل برداشت های غلط

از اسلام بدانیم ، همیشه در پی جواب این سوال باشیم : آیا اسلامی كه ما داریم واقعا

همان اسلامی است كه خداوند آنرا برایمان می خواهد واقعا ؟! واقعا؟! بعدا در مورد

اسلام زیبا قضاوت كنیم .
راه ارتباطی با مدیر وبلاگ :
abal.360@gmail.com

مدیر وبلاگ :عبدالله
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتان در مورد وبلاگ " اسلام دینی زیبا و زندگی بخش " چیست؟

زیبایی در اسلام

زیبایی مانند رحمت، عشق و آرامش، در اسلام صفتی الهی محسوب می شود.  به علاوه بر اساس حدیثِ «خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد»، خدا دوستدار زیبایی است؛ یعنی خصوصیات عشق و زیبایی در سطح الهی با یکدیگر پیوند خورده اند. این واقعیت بر انسان با این حقیقت منعکس شده است که روح ما دوستدار چیزهایی است که آن ها را زیبا می بیند، و آنچه را دوست دارد نیز زیبا می بیند.

 به علاوه، زیبایی ساطع می شود و انتشار می یابد، و به همین دلیل خصوصیاتی همانند بخشندگی و رحمت را نیز دارد. همچنین زیبایی از نوعی ویژگی همگرایی برخوردار است و باعث می شود عناصر از هم گسسته، جان و روان با نوعی آرامش، کنار هم قرار گیرند. به همین جهت زیبایی به آرامش مربوط می شود و قدرت آرام سازی قابل توجهی دارد و این همان عنصر ضروری در معنویت اسلام است که در هنر اسلامی نمایان گشته است. اما زیبایی چیست؟ از دیدگاه اسلام و دیگر سنت ها، زیبایی تنها عنصری نیست که در «چشم بیننده» باشد؛ هرچند که هر انسانی از توان تحسین نوعی زیبایی برخوردار است، اما الزاماً دیگر انواع زیبایی را تشخیص نمی دهد. زیبایی خود یکی از ابعاد واقعیت است و در طول قرن ها فیلسوفان اسلامی و عارفان، هر یک در نوع خود، بر این مثل افلاطونی تأکید کرده اند که می گوید: «زیبایی درخشش حقیقت است.» واژه ی عربی «حقیقت» هر دو معنای «واقعیت» و «حقیقت» را در بر دارد و «الحق» که از اسمای الهی است وبه یکی شدن این دو در ذات حق اشاره می کند که خود حقیقت مطلب است، همان حقیقتی که به گفته ی مسیح ما را رها می سازد، واقعیت مطلب. از دیدگاه متافیزیک، از آن جا که خدا هم حقیقت و هم واقعیت است، نمی تواند چیزی جز زیبایی باشد. همان طور که عارفان می گویند، نهایت زیبایی در سطحی خاص، تشعشع واقعیت زیباییِ چهره ی معشوق است.

می توان گفت اسلام دین زیبایی است که هرگز از خوبی جدا نشده است. در جهان امروز خوبی و زیبایی از هم جدا شده اند و مذهبی ها نیز بیش تر به خوبی تمایل دارند و زیبایی را نوعی تجمل می دانند. برخی از متفکران مذهبی در غرب حتی «فرقه ی زشتی» به وجود آورده اند که نتیجه ی آن تعداد زیادی از کلیساهای بسیار زشت در کشورهای کاتولیک است که زیباترین نمونه های معماری مسیحی را نیز در خود جای داده اند. لازم به ذکر نیست که این «فرقه ی زشتی» هم اکنون به جهان اسلام نیز منتقل شده است که در آن بسیاری از مساجد زشت چنان ساخته شده اند که از نمونه های غربی خود چیزی کم ندارند. این بناها نمایانگر هنر یا تفکر اسلامی نیستند اما نمایانگر نوعی نفوذ خارجی اند. در هر صورت، در دیدگاه اسلامی، زیبایی و خوبی جدایی ناپذیرند. در واقع در زبان عربی کلمه ی حسن به معنای زیبایی و خوبی و قبح نیز به معنای زشتی و بدی است. می توان گفت که خوبی بعد درونی و زیبایی بعد بیرونی چیزها را نشان می دهد و منظور این نیست که خوبیِ بیرونی یا زیباییِ درونی وجود ندارد. در ارتباط با این مسئله نکته ی مهمی وجود دارد که نشانگر نقش تکمیلی مذکر و مؤنث یا یین و یانگ در مقیاس جهانی و معنوی است. در اسلام می گویند زیبایی زن ظاهری و خوبی او درونی است؛ در حالی که برای مرد می توان گفت که خوبی او ظاهری و زیبایی او درونی است. در هر صورت، همانند یین و یانگ در تفکر شرق دور که هر یک دیگری را کامل می کند تا حلقه ی تائو تکمیل شود، زیبایی و خوبی نیز مکمل یکدیگر و تفکیک ناپذیرند. در دیدگاه اسلامی، نقش مذهب تنها تعلیم عمل خیر نیست بلکه ترویج زیبایی در تمام سطوح آن از بعد معنوی و تفکری گرفته تا بعد فیزیکی، به عهده ی مذهب است.

در آیین بودا می گویند که تصویر بودا به واسطه ی زیبایی اش، روح انسان را نجات می دهد. به همین ترتیب، می توان گفت که زیبایی ترتیل قرآن نجات بخش است. در جوامع اسلامی سنتی کلام خدا را همواره با نوعی قرائت زیبا می توان شنید که تا عمق روح انسان نفوذ می کند و این برای آن دسته از مسلمانانی که عربی نمی دانند و معنای این قرائت زیبا را درک نمی کنند، به همان اندازه تأثیرگذار است. همین امر در مورد نگارش آیات قرآن که سرچشمه ی خوشنویسی است نیز صدق می کند. این کتاب مقدس از نخستین روزها به خط خوش نگاشته شد و یقیناً در طول قرن ها، قرآن زیباترین کتابی است که تمامی نسل های مسلمانان نوشته اند. در چشم و گوش مسلمانان، تجلی دینشان، یعنی قرآن همواره با زیبایی همراه بوده است و همین امر در مورد بناها و مکان های مذهبی نیز صدق می کند. چنین تأکیدی بر ارتباط بین زیبایی و تقدس منحصر به اسلام نیست. پیش از دوران معاصر نیز اوج هنر هر تمدنی را هنر مذهبی آن تشکیل می داده است که مستقیماً با مراسم و اعمال مذهبی آن دین ارتباط داشته است. نمونه ی آن را می توان در کلیساهای سبک گوتیک، طومارهای تورات، معابد هندو و بودایی و انواع مختلف شمایل ها دید و این درحالی است که از هنرهای آوایی همچون شعر و موسیقی سخنی به میان نیاورده ایم.

ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر اسلام را می توان دین زیبایی نامید، چگونه متفکران مذهبی، اعم از اسلامی، یهودی یا مسیحی، خطر اغفال روح در دام زیبایی را مطرح ساخته اند که می تواند انسان را از خدا جدا کند؛ و چرا بعضی از عارفان بزرگ از این که با زیبایی ها احاطه شوند، اجتناب کرده اند. پاسخ این سؤال مهم این است که زیبایی جاذبه ی قدرتمند حقیقت الهی است و از قدرت جذب روح برخوردار است و گاه موجب می شود که گروهی از مردم هر نوعی از تجلی را با منبع تمامی تجلیات اشتباه بگیرند. و دقیقاً همین قدرت جذب زیبایی است که از آن شمشیری دو لبه می سازد. زیبایی که از یک نظر شاهراه دستیابی به خداست، گاه می تواند مانعی در راه رسیدن به معبود واقعی شود. شاید برخی بگویند که اگر امکان گریز از زیبایی بود، هیچ مانع دنیوی نمی توانست روح انسان را منحرف کند و همه تنها به سوی خدا کشیده می شدند. از یک نظر می توان گفت که اگر زندگی معنوی چالش و ابهتی برای انسان نداشته باشد، به خودی خود از بین می رود. آنچه این جستجوی معنوی را قهرمانانه می کند، این است که روح انسان باید یاد بگیرد که چگونه خود را از دنیا که جذابیت و زیبایی هایش او را به طرف خود می کشاند، دور نگه دارد تا به سرچشمه ی تمام زیبایی ها برسد.

در این مرحله است که عنصر ریاضت در اسلام و دیگر مذاهب مطرح می شود. برای استفاده از زیبایی مادی به عنوان نردبانی برای رسیدن به زیبایی الهی، لازم است که روح انسان تمام ریشه های خود را از علایق این جهانی بیرون بکشد و آن را معطوف به خدا کند. و این جاست که به تمرین زهد و ریاضت و نظر روحانی نیازمندیم. هیچ راهکار مذهبی و طریقت مذهبی وجود ندارد که فاقد این عنصر باشد. در اسلام گرچه ریاضت افراطی که بعضی راهبان و جوکی ها انجام می دهند، منع شده است، اما بی تردید ریاضت و نظم روحانی را می توان در عبادت ها و روزه ها دید. روح انسان از طریق تعالیم شریعت می تواند آمادگی حرکت در طریقت معنوی را به دست آورد که به خدا منتهی می شود. به عبارت دیگر، خدا منبع جاذبه ای است که این سفر را ممکن می سازد؛ یعنی همان عشق و زیبایی که همراه قدرت معنوی از طریق پیامبر به تمامی نسل های مسلمانان منتقل شده است و آن ها همواره در تلاش برای دستیابی به زیبایی غیر قابل قیاس مظهر تمامی زیبایی ها بوده و هستند. برای خردمندان تمامی زیبای ها بازتابی از زیبایی الهی است. روح چنین انسانی خطر به دام افتادن در انعکاس زیبایی را که مانع رسیدن او به زیبایی واقعی [جمیل] است، پشت سر نهاده است. برای چنین انسانی هیچ زیبایی این جهانی نمی تواند مانع از رسیدن به خدا باشد، بلکه برعکس هر شکل از زیبایی برای او فرصتی است که یادآور زیبایی خدا و وجه الله در مواجهه با قبل از زندگی جاوید با خداوند است تا به گفته ی قرآن به خدایی ِاو اذعان نماییم.

تفکر و حساسیت هنری اسلام همواره زیبایی را به حقیقت و زشتی را به عدم پیوسته است. امروزه متداول شده است که بسیاری از مردم در جستجوی زشتی و بدی باشند و آن را به شکل واقعیت نمایش دهند؛ در حالی که خوبی و زیبایی کنار گذاشته شده نامربوط، کم اهمیت و به طور کلی غیرواقعی تلقی می شود. به طور مثال حتی رسانه های گروهی نیز آن قدر به دنبال یافتن زشتی های زندگی انسان هستند که سرانجام بزرگ نمایی آن ها باعث می شود که تمامی زیبایی ها و خوبی های زندگی فرد تحت الشعاع قرار گیرد. حتی در عکسبرداری های رسانه ها هم بر زشتی ها تأکید بیش تری نسبت به زیبایی ها می شود. حکومت ماشین و ایجاد فضای شهری توسط انسان مدرن که جدایی از طبیعت زیبا را به همراه داشته است، باعث شده است که بسیاری از زشتی ها را معیار و واقعیت تلقی کنند و زیبایی به شکل تجملی برای ثروتمندان جلوه کند. این امر همیشه با دیدگاه اسلامی مخالف بوده است؛ زیرا اسلام علیه «فرقه ی زشتی» است و همواره خاطرنشان کرده که زیبایی نه تنها تجمل نیست بلکه برای روح انسان همانند هوا برای نفس کشیدن لازم است. تصادفی نیست که تنها در آن محیط های شهری که از فضای هنر مقدس و سنتی و هماهنگی و زیبایی طبیعت جدا شده، جوامع لاادری گو و بی ایمان ظهور پیدا کرده و موفق شده است.

اسلام در سراسر تاریخش به هرکجا که رسیده، فضایی از زیبایی ایجاد کرده است. در یک حدیث آمده است: «خدا در وجه همه چیز زیبایی را نقش کرده است». رسالت اسلام همواره هدایت روح انسان به سوی خدا بوده است و این امر از طریق قانون الهی و آفرینش فضایی زیبا، یعنی حیطه ای که هنر بتواند نقاب از چهره ی همه چیز بردارد و زیبایی ها را نمایان سازد، صورت گرفته است. هرگز هیچ نمود اصیلی از اسلام نبوده که زیبایی را به همراه نداشته باشد و حتی مقوله ی زیبایی را می توان در کنار این حقیقت به کار برد که اصالت اسلامی بودن جنبش هایی را که امروزه در گوشه و کنار دنیا به نام اسلام صورت می گیرد، قضاوت کنیم. آیه ی قرآنی «خدا با نیکوکاران است» را می توان به این صورت ترجمه کرد: «خدا با کسانی است که اسیر زیبایی هستند».

منبع مقاله : 

نصر، سید حسین، (1385)، قلب اسلام، ترجمه ی سید محمد صادق خرازی، تهران: نشرنی، چاپ چهارم


 

نوع مطلب : زیبایی و اسلام، 
برچسب ها : زیبایی در اسلام، زیبای و اسلام، زیبایی، زیبایی ظاهری و معنوی، زیبا باشید، زیبایی و اسلام،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 18 آذر 1393
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وبلاگ
در كل اینترنت
  تماس با ما
جزیره قشم
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic